JM VALLEYFOODS CO.,LTD.
บริษัท เจเอ็ม วัลเล่ย์ฟู้ดส์ จำกัด
 038-215424: 099-3377709
 : 099-3377709
 : 038-215424
 
รางวัลเกียติคุณ "รางวัลแผนธุรกิจดีเด่น โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 9 ชลบุรี"

ปรัชญาองค์กร (Philosophy)


"Intelligent,Fulfillment,Sustainability"


"ปราดเปรื่อง, สำเร็จ, ยั่งยืน"คุณจักรวาล สุวรรณแสง [M.Eng.]

(กรรมการผู้จัดการ)


พันธะกิจองค์กร (Mission)


"สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือสุขภาพที่ดี การคัดสรร สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าเป็นหน้าที่ของเรา

เรายึดหลักในการบริหารเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าคือ คุณภาพ, ราคาย่อมเยาว์, จัดส่งตรงเวลา


คุณภาพ = รักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามลูกค้ากำหนด

               โดยยึดหลักว่า สินค้าต้องมีคุณภาพเท่านั้น ที่ลูกค้าจะได้รับ "


ราคาย่อมเยาว์ = กำหนดต้นทุนให้เหมาะสมกับราคาขายโดยไม่กระทบต่อลูกค้า

              โดยยึดหลักว่า " ลูกค้าอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ "


จัดส่งตรงเวลา = การจัดส่งต้องทันตามกำหนดของลูกค้า

             โดยยึดหลักว่า ลูกค้ารอเราอยู่ "

 
 
 
 
 

www.jmvalleyfoods.com

เบอร์โทรศัพท์ : 038-215424  เบอร์มือถือ : 099-3377709

Line : 0993377709   /  Fax : 038-215424
 
เว็บสำเร็จรูป
×